Doelen en werkgebieden van internationale genootschap van Artiestes Auteurs Journalisten Gerechtsdeskundigen – Virtualia Art

 

Nr.Verenigen ART:
Vereniging zonder Winstogmerk
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
Ondermemingsnummer: 0536.837.491

Rekeningnummer:
Virtualia ART
BE 93 001703171567
GEBA BEBB

Adres Vereniging: virtualiaart@gmail.com

Doelen en werkgebieden van internationale genootschap van Artiesten Auteurs Journalisten Gerechtsdeskundigen – Virtualia Art

Patronaat van bijeenkomsten van schrijvers, dichters, artiesten, concerten en andere verschillende gebeurtenissen met artistieke aard, symposia, festivals, conferenties, ontmoetingen met auteurs, enz…

Mogelijkheden scheppen om rechtstreeks contacten te leggen tussen artiesten van verschillende domeinen en dit als doel om de wisselwerking tussen artiesten, kunstenaars te verbeteren, onderhouden, onderling uit te wisselen van ervaringen, inspiraties en dit op een internationale schaal mogelijk te maken.

“Het bruggen bouwen” tussen artiesten, journalisten en juristen met als doel bescherming te bieden op wettelijk vlak, raadgevingen en promotie.

Integratie van verschillende kunstgebieden door organiseren van festivals, concerten, workshops, tentoonstellingen, lezingen, toneel, publicaties door uitgeverijen en andere ondersteunende en educatieve acties om zo de artistieke ontplooiing te ondersteunen.

Promotie van artiesten in de media, in het bijzonder via internet.

De genootschap is een non-profit organisatie.

De financiële middelen van de genootschap zijn afkomstig van lidgelden, sponsors en belanghebbenden.


Objectifs et de la portée des activités de l’Association Internationale des Artistes Autours Journalistes et Avocats – Virtualia Art

Patronage du rencontres littéraires, concerts et autres manifestations artistiques, des colloques, festivals, conférences, rencontres avec des auteurs, etc.

Créer des opportunités pour les réunions et établir des contacts directs artistes de différents domaines, afin d’appuyer les uns les autres, l’échange d’expériences, d’inspiration à l’échelle internationale.

Construction des ponts entre les artistes, les journalistes, les avocats, de promotion, de soins et de conseils juridiques, etc. L’intégration de divers champs de l’art avec des activités telles que : des concours, des festivals, des conférences, des ateliers, des pièces de théâtre, y compris pour les enfants), des publications, et de toute autre publication action éducative et de soutien talents et développement artistique.

La promotion des artistes dans les médias, ainsi que pour les artistes et les journalistes l’entraide et à l’échange direct objectifs et réalisations de nature cognitive, avec un accent particulier sur les nouveaux médias, comme internet.

L’Association est un organisme sans but lucratif. Ressources financières Association proviennent des cotisations de ses membres, les commandites et les dons de bienfaisance provenant d’organisations et de particuliers.

Association ART:
Association non profit
Nombre d’inscription
0536.837.491

Numéro de compte:
Virtualia ART
BE 001703171567
GEBA BEBB

Adresse e-mail: virtualiaart@gmail.com