CELE I DZIAŁANIA
MSAADP Virtualia ART

 

Nr. Stowarzyszenia ART: Vereniging zonder Winstogmerk
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL Ondermemingsnummer:
0536.837.491

Nr. konta:
Virtualia ART BE
93 0017 0317 1567
GEBA BEBB

e-mail: virtualia.art@gmail.com

  1. Obejmowanie patronatem spotkań literackich, wernisaży, koncertów i innych wydarzeń o charakterze artystycznym, sympozjów, festiwali, konferencji, spotkań z autorami, itp.
  2. Stwarzanie możliwości spotkań i nawiązywania bezpośrednich kontaktów artystom z różnych dziedzin, w celu wzajemnego wspierania, wymiany doświadczeń, inspiracji, w skali międzynarodowej.
  3. Budowanie pomostów pomiędzy artystami, dziennikarzami, prawnikami w celach promocji, opieki i porad prawnych, itp.
  4. Integracja rozmaitych dziedzin sztuki za pomocą takich działań jak: konkursy, festiwale, wykłady, warsztaty, spektakle teatralne ( w tym dla dzieci), publikacje wydawnicze, oraz innych akcji edukacyjnych i wspierających talenty i rozwój artystyczny.
  5. Promocja artystów w mediach, także umożliwiająca twórcom i dziennikarzom wzajemną i bezpośrednią wymianę celów i osiągnięć o charakterze poznawczym, ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów, takich jak internet.
  6. Stowarzyszenie jest organizacją non profit.

Środki finansowe Stowarzyszenia pochodzą ze składek członkowskich, donacji sponsorskich oraz charytatywnych od organizacji i osób prywatnych.

Stowarzyszenie Virtualia ART adresuje swoje przesłanie do tych, którym stały i bezpośredni kontakt ze Sztuką, Kulturą jest w tym samym stopniu potrzebą, co stylem życia. Będąc twórcami jesteśmy także odbiorcami tych dóbr, których ostoją jest Sztuka. Będąc indywidualistami, jako twórcy, jesteśmy wspólnotą w zakresie spontanicznych uniesień w procesie kreacji, ona nie bierze się z konkretnych uczuć, lecz z doświadczeń. Obraz robi na nas wrażenie, gdyż widok, który zachwycił artystę, w obrazie jest już pięknem odczutym. Medium, które organizuje nowe wspólnoty twórców jest internet, który ma olbrzymi potencjał w komunikowaniu twórców i odbiorców sztuki oraz jest źródłem inspirujących eksploracji artystycznych pogłębiających naszą wiedzę o sztuce i trendach, wokół których oscyluje. Stowarzyszeniu Virtualia ART patronuje idea otwarcia i wzajemnego przenikania się relacji wirtualnych w rzeczywiste i odwrotnie, aby wzbogacić się o doświadczenia, wzajemnie inspirować artystycznie, umożliwiać nowe formy dialogu twórców z odbiorcami, stwarzać sobie alternatywny obieg sztuki w każdej z możliwych przestrzeni. Aby Sztuka była źródłem zaspokojenia duchowego, estetycznego, intelektualnego, a także cieszyła, bawiła, wywoływała emocje w bezpośrednich kontaktach.

Internationale Vereniging van Artiesten Auteurs
Journalisten Gerechtsdeskundigen Virtualia Art

Association Internationale des Artistes Auteurs
Journalistes Avocats VirtualiaART

International Association of Artists Authors
Journalists Lawyers VirtualiaART

Международной Aссоциации Xудожников и Aвторов
Журналистов Юристы VirtualiaART

Ziele und Anwendungsbereich:
Internationale Vereinigung von Künstlern und Autoren
Journalisten Rechtsanwälte Virtualia ART