Wieczór Poezji i Muzyki

Poetica sermonem meum, musica que Amor Poezja mym słowem a muzyka miłością… Yvette Popławska Wrocław – Belgia ma przyjemność z ramienia Zarządu Stowarzyszenia AADP VirtualiaART zaprosić Państwa na wieczór poezji i muzyki z udziałem: Dariusza Bereskiego Wrocław – Toruń poety, aktora teatralnego, telewizyjnego, Mistrza Mowy Polskiej Vox Populi 2012 r., Czytaj dalej…

Wieczór literacki

Wieczór literacki Yvette Popławskiej Matuszak, połączony z wręczeniem NAGRODY PRACY ORGANICZNEJ im. Marii Konopnickiej za zasługi dla Kultury Polskiej. Warszawa, 23 maj 2013 Kapituła Nagrody We wszystkich swoich poczynaniach zabiega o kultywowanie polskiej kultury, historii oraz tradycji, uświadamiając ich wagę dla zachowania tożsamości narodowej. Uroczystość odbędzie się dnia 13 września Czytaj dalej…